Trygg välfärd och ekonomi i Lerums kommun

Vår politik

Trygghet är en viktig del av livet och måste genomsyra hela samhället. Vi kommer att kämpa för att alla kommuninvånare ska kunna leva i en trygg vardag. Du som har barn ska kunna välja en trygg skola med trygga skolvägar. Du ska kunna pendla tryggt och förutsägbart till jobbet, oavsett färdmedel. Du som har behov av hemtjänst eller äldreomsorg ska kunna vara trygg med hjälpen du får. Du ska också kunna röra dig tryggt i samhället, utan att stöta på fysiska hinder eller hot, oavsett tid på dygnet, ålder eller rörelsehinder. Du ska få stöd från samhället när du behöver det som exempelvis förälder, anhörig, sjuk eller nyinflyttad.

Sveriges bästa äldreomsorg

Läs mer

Fler villor och trygghetsboenden

Läs mer

En ekonomi utan överraskningar

Läs mer

Beredskap att hantera kriser

Läs mer

Trygg skola hela uppväxten

Läs mer

Tryggt att leva hela livet

Läs mer
Läs hela vårt valprogram här Läs vårt annonsblad från lerums tidning den 24 augusti här

Redo att kämpa för tryg​​​g ekonomi och välfärd

Christian Eberstein

Christian Eberstein är sedan 2019 kommunalråd för Kristdemokraterna i Lerums kommun.

Läs mer
Miriam Lilja

Miriam Lilja är nationalekonom och har jobbat som konsult inom strategi- och samhällsbyggnadsfrågor.

Läs mer

Kandidaterna på vår valsedel

1. Christian Eberstein, kommunalråd, Floda
2. Miriam Lilja, nationalekonom, Gråbo
3. Gunilla Lindell, civilekonom, Gråbo
4. Elliot Danielsson, kryptoanalytiker, Lerum
5. Ida Torp, miljökonsult, Sjövik
6. Noah Nilsson, studerande, Lerum
7. Mlikael Börjesson, kompetens- och hållbarhetschef
8. Janette Rydin, ekonomichef, Stannum
9. Christopher Saart, butiksmedarbetare, Lerum
10. Karl Wennberg, byggkonsult, Lerum
11. Daphne Sandberg, filantrop, Gråbo
12. Fredrik Lindell, lärare vuxenutbildningen, Gråbo
13. Linda Webster-Peck, egen företagare, Lerum
14. Jens Abrahamsson, civilingenjör, Lerum
15. Daniel Alavik, trafikinspektör, Sjövik
16. Mercedeh Lolavar Tehrani, kyrkvaktmästare, Floda
17. Sven-Arne Hermansson, entreprenör, Gråbo
18. Lars Borke, redaktör, Lerum
19. Gunilla Raask, f.d. mellanstadielärare, Gråbo/Björboholm
20. Tor Herngren, pensionär, Lerum
21. Cecilia Hellström, samordnare Kulturskolan, Floda
22. Ronny Bäck, senior, Sjövik
23. Marianne Sundin, fritidspedagog, Sjövik
24. John Breneman, lärare och samtalsterapeut, Gråbo
25. Emmv Cervin, senior, Stenkullen
26. Fanny Rizell, f.d. riksdagsledamot, Lerum

Lerums kommun blir bättre när Kristdemokraterna styr

2

Sveriges andra mest framtidssäkra kommun (WSP, 2021)

1

Årets LSS kommun (2019)

11

Sveriges elfte bästa kommun att leva i (Fokus, 2020)

1

Västra Götalands bästa småhuskommun (Villaägarna 2019)

Bli medlem i Kristdemokraterna!

Håller du med oss? Bli medlem idag och hjälp oss att vinna valet!

Skattepengarna ska gå till välfärden 

Om Kristdemokraterna får styra kommer kommunen ha en trygg ekonomi och välfärd. Det innebär att vi kan garantera hög och jämn kvalitet i omsorgen och skolan. Det uppnår vi genom att lägga pengarna på rätt saker, så att kärnvälfärden prioriteras. Våra investeringar ska planeras för att skapa en god kommunal ekonomi, så att kommunen inte plötsligt måste stoppa verksamheter för att spara pengar. Vi lovar att inte ge några löften om nya badhus, kulturhus eller andra "roliga" projekt i valrörelsen. Om det finns pengar över tycker förstås vi också att det är roligt med fler äventyrsbad, men först och främst vill vi garantera en trygg välfärd och ekonomi.

Christian Eberstein (KD)
kandidat till ordförande för kommunstyrelsen

KD Lerum

Lerum

070-899 05 79

christian.eberstein@kristdemokraterna.se